Sitemap | Búsqueda | Contacto |
Home > Biografía > Los 33 dias del papa Juan Pablo I


Los 33 dias del papa Juan Pablo I

(26 agosto – 28 setiembre 1978)

  

Sabado 26 agosto

De katholieke Kerk heeft een nieuwe leider. In een van de kortste conclaven van de kerkgeschiedenis, kozen de 111 samengekomen kardinalen in de Sixtijnse Kapel, bij derde stemming, de 65 jarige patriarch van Venetië, Albino Luciani, tot nieuwe paus.

Om 19.30 uur verschijnt de nieuwgekozen paus op het middelste balkon van de St.-Pietersbasiliek en geeft voor de eerste maal de zegen “Urbi en orbi”. Hij wenkt de mensenmenigte vaderlijk toe, en de wereld ziet voor de eerste keer zijn glimlach, die hem in de ganse wereld snel populair maakt.

 

Domingo 27 agosto

Als afsluiting van het conclaaf viert Johannes-Paulus I, in de Sixtijnse kapel, een mis, en houdt een Latijnse toespraak, die langs de televisie in gans de wereld uitgezonden werd.

Daarin bevestigt hij de noodzaak van de verdere verwezenlijking van het concilie, de voortzetting van de oecumenische moeite en de dialoog met de ganse wereld zoals de uitdaging “alle prijswaardige en goede initiatieven, die tot bescherming en versterking van de vrede in de wereld kunnen bijdragen”.

 

Lunes 28 agosto

De paus (her-)benoemt de 72-jarige Franse kardinaal Jean Villot tot zijn staatssecretaris.

Gelijktijdig bekrachtigt hij de kardinaalprefecten van de Vaticaanse congregaties en gerechtshoven zoals de kardinaalvoorzitters van de secretariaten en commissies voor hun 5-jarige ambtsperiode. In het ambt bekrachtigt hij ook de substituut van de pauselijke staatssecretaris, aartsbisschop Gioseppe Caprio en de secretaris raadgever voor de openbare aangelegenheden van de kerk, aartsbisschop Agostino Casaroli.

 

Martes 29 agosto

De plechtige viering van de ambtsaanvaarding van de paus werd op zondag 3 september vastgelegd.

Johannes-Paulusus I drukt de wens uit niet meer met de Tiara te worden gekroond, maar wil een eenvoudige mis als aanstelling in zijn ambt als opperherder van de universele kerk.

 


Miercoles 30 agosto

Paus Johannes-Paulus I ontvangt de nog in Rome aanwezige kardinalen op een eerste audiëntie, en bidt om een “broederlijke en standvastige samenwerking” De nieuwe paus bevestigt de uitvoering van de derde  grote conferentie van de Latijns-Amerikaanse bisschoppen, die van 12 tot 28 oktober in Puebla (Mexico) zal plaatsvinden en draagt de leiding over aan de kardinalen Baggio en Lorscheider evenals aartsbisschop Ahumada.

 

Jueves 31 agosto

Wederkerige aandacht en vertrouwenswaardige samenwerking: “zonder vervagen van de bevoegdheid” moet naar de woorden van Johannes-Paulus I, de relatie tussen de kerk en de staat kenmerken. In zijn eerste toespraak aan de leden bij de Heilige stoel geaccrediteerde diplomatische korps maakt de paus duidelijk, dat de werken van de kerk pastoraal ingesteld zijn.

Fundamentele beginselen zijn: “aandacht voor de naasten, voor zijn leven en zijn waardigheid, de inzet voor zijn geestelijke en sociale vooruitgang, de moeite om te bereiken en zekerheid van de vrede, evenals de bereidheid ter verzoening.

 

Viernes 1 Setiembre

Nog voor zijn ambtsuitoefening ontvangt de paus ongeveer 1.000 afgevaardigden van de pers, radio en TV uit de hele wereld, dankt hen voor hun bekwaam verslag over de jongste gebeurtenissen in het Vaticaan, en nodigt hen uit tot verantwoorde medewerking.

 

Sabado 2 Setiembre

De talrijke delegaties niet-katholieke christenen en gemeenschappen, die om deelname aan de eredienst van het begin van het pontificaat naar Rome waren gekomen, ontvangt de Paus in audiëntie en geeft uiting aan de verwachting dat op de weg naar herstel, de eenheid van alle Christenen vooruitgang maken.

 

Domingo 3 Setiembre

In de voormiddag ontvangt Johannes-Paulus I omstreeks 5.000 pelgrims uit zijn noord-Italiaanse geboortestreek.

[Translate to Spaans:]


[Translate to Spaans:] In de late namiddag wordt Paus Johannes-Paulus I officieel in zijn ambt als opperste herder van de katholieke kerk aangesteld.

Hij had afstand gedaan van de kroon en laat zich enkel het pallium omdoen, een met kruisen bestikte schouderband uit wol, teken van verbondenheid als opvolger van de apostel Petrus. Meer dan 200.000 mensen nemen deel aan de viering op het St. Pietersplein met officiële delegaties uit meer dan 131 staten en internationale organisaties, evenals 17 niet-katholieke, christelijke kerken en gemeenschappen.

Ongeveer 1 miljard mensen in 53 landen konden de eredienst op beeldscherm mee beleven. In zijn preek roept de Paus alle volkeren op tot samenwerking, zonder voorbehoud, om een klimaat van rechtvaardigheid, van broederlijkheid, van solidariteit en hoop te verschaffen. Zonder dat, kan de wereld niet leven.

 

Maandag 4 september

De naar aanleiding van de ambtsaanvaarding van de paus naar Rome gekomen speciale delegaties, werden door Johannes-Paulus I in audiëntie ontvangen. De aanwezigheid van vertegenwoordigers van zoveel volkeren kenmerkt de Paus als “zeer aanmoedigend” en bevestigt gelijktijdig de gereedheid van de Heilige Stoel en de ganse kerk tot samenwerking in dienst van de vrede, de ontwikkeling en de gerechtigheid.

De paus wijst op de urgentie van de aandacht van de godsdienstvrijheid in alle landen der wereld.

 

Dinsdag 5 september

De Russisch-orthodoxe Metropoliet van Leningrad en Nowgorod, Nikodim, stierf bij een privé audiëntie in de armen van de Paus.

Hij vertoefde als leider van de delegatie van de Russisch-orthodoxe kerk sinds ongeveer een maand in Rome. Bij de Paus zelf en in het Vaticaan heeft zijn dood een diepe schok veroorzaakt.

 

[Translate to Spaans:]


[Translate to Spaans:] Woensdag 6 september

De Paus houdt voor ongeveer 15.000 pelgrims uit de hele wereld zijn eerste algemene audiëntie.

Hij omschrijft de Israëlisch-Egyptische vredesgesprekken van Camp David als “grote hoop”.

 

Donderdag 7 september

Het centrale thema van zijn toespraak naar aanleiding van de audiëntie voor de Roomse geestelijkheid is de “discipline” in de kerk. Als “broeder tot broeders” sprekend, meent de paus, menig priester heeft vandaag niet altijd juiste voorstellingen van het bisschopsambt, waarin dienst en gezag zich verenigen. Tot de priesterlijke discipline behoort, naar het woord van de paus, de liefde tot de eigen arbeid en eigen beroep, ondanks alle occasionele ontmoedigingen.

 

Vrijdag, 8 september

Tot de 85ste Duitse katholiekendag richt de Paus een boodschap aan de aartsbisschop van Freiburg en groet alle gasten van de bisschopsstad. De katholiekendag stelt “een teken van vertrouwen, de hoop”. Zijn bijzondere groet voor jonge mensen, die naar zijn woorden, voor de kerk en samenleving geroepen zijn om dragers van de hoop te zijn”.

 

Zaterdag 9 september

Paus Johannes-Paulus I zet zich in voor de snelle beëindiging van de op burgeroorlog gelijkende toestanden in de Midden-Amerikaanse staat Nicaragua. Hij verzoekt zijn apostolische nuntius in Nicaragua tussen de tegenstanders te bemiddelen.

 

Zondag 10 september

Paus Johannes-Paulus I herinnert in zijn toespraak tot de op het Sint-Pietersplein verzamelde gelovigen, aan de in de tijd in Camp David (USA) plaatsgevonden vredesbemiddelingen. Allen keken met interesse en grote hoop naar de samenkomst van de staatsmannen en baden tot God, dat hij hen kracht schenkt bij deze vredesbemiddelingen.

 

[Translate to Spaans:]


[Translate to Spaans:] Dinsdag 12 september

Paus Johannes-Paulus I bezoekt het graf van zijn voorganger Paulus VI.

 

Woensdag 13 september

Tweede algemene audiëntie. De paus gebruikt voor de eerste maal de traditionele draagstoel, omdat hij alleen zo voor de menigte van de deelnemers van de audiëntie voor de intocht door de middengang beter gezien kan worden. In zijn toespraak benadrukt hij, de gelovigen moeten de kerk aanvaarden zoals ze is, met al haar onvolmaaktheden en gebreken.

 

Donderdag 14 september

De paus ontvangt de Duitse aartsbisschop en secretaris van de congregatie voor de orde, Augustin Mayer, in privé audiëntie.

 

Zaterdag 16 september

De president van de republiek Somalië, generaal Mohamed Siad Barre wordt door de paus in audiëntie ontvangen. Aansluitend ontvangt Johannes-Paulus de algemene secretaris van de Latijns-Amerikaanse bisschopsraad (CELAM) en secretaris van de derde algemene conferentie van Latijns-Amerikaanse bisschoppen in Puebla, wijbisschop Alfonso Lopez Trujillo.

 

Zondag 17 september

De paus groet in zijn middagtoespraak alle studenten en opvoeders. De volwassenen verzoekt hij, de groeiende werkloosheid van de jeugd tegen te werken.

 

Maandag 18 september

De Zweedse minister van binnenlandse zaken Johannes Antonson wordt samen met zijn vrouw en zijn dochter in privé-audiëntie ontvangen, aansluitend de echtgenote van de president van Venezuela, Blanca Rodriguez de Perez.

 

Dinsdag 19 september

In privé audiëntie ontvangt de paus een delegatie van de Syrisch-orthodoxe kerk, de apostolische nuntius in Oostenrijk aartsbisschop Mario Cagna, en de secretaris van de Braziliaanse bisschopsconferentie, bisschop Ivo Lorscheider.

 

Woensdag 20 september

Derde algemene audiëntie. De paus verstrekt gindse Christenen een klare afzegging, de christelijke hoop en menselijke bevrijding te verwisselen, die alleen van aardse toekomst en niet van bovenaards (hemels), voor eeuwig ontvangen van mensen spreken.

 

Donderdag 21 september

Eerste Ad-Limina bezoek. De paus benadrukt in zijn toespraak tot de bisschoppen, verscheidene US-bondsstaten de “niet te vervangen rol der christelijke familie in het vernieuwingsproces der kerk en bij de hervorming van de hedendaagse maatschappij”.

 

[Translate to Spaans:]


[Translate to Spaans:] Zaterdag 23 september

De paus aanvaardt officieel zijn ambt als bisschop van Rome. In de basiliek van Lateranen, zijn bisschopskerk, verklaart hij in een eenvoudige misviering dat Rome een echte Christen gemeente zal zijn, wanneer in de stad God niet alleen door kerkbezoek en morele overtuigende levenswandel der gelovigen vereerd wordt, maar ook door de liefde tot de armen.

 

Zondag 24 september

Ongeveer 80.000 pelgrims zijn op het St. Pietersplein verzamelt voor het angelusgebed. De paus gaat in zijn rede van berichten over geweldgebruik in de voorbije dagen en benadrukt: “niet de macht, de liefde kan alles. Bidden we de Heer om de genade, dat een nieuwe golf van liefde tot de medemens van deze arme wereld doorstroomt”.

 

Woensdag 27 september

Vierde algemene audiëntie. De paus begroet in de St. Pietersdom meer dan 5.000 pelgrims afkomstig uit Duitse en Nederlandssprekende landen. Centraal thema van zijn toespraak: de liefde der mensen tot God en onder elkaar, die in praktische handelingen bewezen moeten worden.

“De wereld biedt veel gelegenheden daartoe: niet alleen een melaatse ligt hongerig voor de deur, ganse volkeren lijden honger”, benadrukt de paus.

 

Donderdag 28 september

De apostolische nuntius in de Nederland, aartsbisschop John Gordon, werd door de paus in privé audiëntie ontvangen. Naar aanleiding van het Ad-Limina bezoek van de Filippijnse bisschoppen herinnert hij aan de “onherroepelijke verplichting van de kerk, ter verzachting van fysische ellende en aardse nood bijdragen”.

De liefhebbende zorg der kerk om de mensen weze echter onvolledig, wanneer ze ook niet naar het bovennatuurlijke eeuwige leven verwezen worden.

 

Tegen 23.00 uur stierf Paus Johannes-Paulus I.

 (KNA)